Wij hebben alles wat je nodig hebt voor 3D visualisatie.

Bij EnyaCAD hebben we het.

Privacyverklaring van EnyaCAD

3dsoftwareshop

EnyaCAD vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd), die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt. In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit hoe wij met uw gegevens omgaan, wat uw rechten zijn en waar u uw vragen kunt stellen.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de volgende entiteit:

WIE IS ENYACAD?

EnyaCAD is een bestaande handelsnaam/ met statutaire naam Arterior Light BV en besloten vennootschap met zetel in Nederland, volgens Nederlands recht en met Kamer van Koophandel registratienummer 24344183 Vestigingsnr. 000021000026

Wij zijn reseller van 3D software en trainingscenter en gevestigd aan de van Cittersstraat 44b,
3022 LL in Rotterdam, Nederland. Je kan/ U kunt ons bellen op telefoonnummer +31 (0)10 2132841 of e-mailen via privacy@enyacad.nl.

Indien je/u contact op wilt nemen omtrent vragen over je/uw eigen persoonsgegevens of met vragen over hoe wij omgaan met je/uw gegevens, dan kunt je/u deze stellen op de volgende manieren;

 • Per e-mail: privacy@enyacad.nl
 • Per telefoon: +31 (0) 10 2132841
 • Per post: Van Cittersstraat 44b, 3022 LL, Rotterdam

Wij reageren binnen 30 dagen na ontvangst van je/uw bericht. Let op: een e-mailbericht kan als ongewenste reclame worden beoordeeld en ons daardoor nooit bereiken. Heb jij/ Heeft u geen reactie ontvangen, bel dan met +31 (0)10 2132841 om te vragen of je/uw bericht in goede orde is aangekomen.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

1.  Wat is een persoonsgegeven;
2.  Rechtmatigheid van de verwerking (grondslagen);
3.  Wat betekenen deze grondslagen precies;
4.  Doel en persoonsgegevens;
5.  Nieuwsbrief;
6.  Cookies en andere volg technologieën;
7.  Analyse/logbestanden
8.  Waarom verwerken we persoonsgegevens?
9.  Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
10. Beschermen van uw persoonsgegevens
11. Bewaartermijn persoonsgegevens
12. Uw rechten als klant
13. Wijzigingen privacyverklaring

1. Wat is een persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Je kan/U kunt hierbij denken aan je/uw naam en adres. Alle gegevens of combinatie van gegevens die herleidbaar zijn naar één individu zijn persoonsgegevens en vallen onder de privacy wetgeving.

2.Rechtmatigheid van de verwerking (grondslagen)
De AVG geeft in artikel 6 aan dat er minimaal één grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder rechtmatigheid mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De AVG kent de volgende grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Een wettelijke verplichting
 • Een gerechtvaardigd belang
 • Vitaal belang
 • Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag
 • Toestemming

Wat betekenen deze grondslagen nu precies

Bij een uitvoering van een overeenkomst is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien er sprake is van o.a. een offerte aanvraag, een inschrijving voor een training, bestelling van software maar ook indien u deelneemt aan een georganiseerd evenement waar je/u zich voor heeft ingeschreven.

Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de financiële bewaarplicht voor facturen van 7 jaar.

Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan marketing, enquêtes en reclame, maar ook aan cameratoezicht, technisch beheer en veiligheid.

De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang speelt wanneer er een ernstig gevaar is voor de gezondheid van de klant of van derden.

De vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld volksgezondheid of sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag (overheidsinstanties of overheidsorganen) is op ons niet van toepassing.

Toestemming wordt gehanteerd indien er geen andere rechtsgrond van toepassing is.

4.Doel en persoonsgegevens
De AVG geeft in artikel 5 aan dat er een doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:

 • Je/U laat een offerte voor trainingen en software maken (grondslag gerechtvaardigd belang).
 • Je/U volgt een training of koopt software via ons (grondslag overeenkomst).
 • Je/U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening (grondslag gerechtvaardigd belang)
 • Je/U neemt deel aan een evenement dat door ons georganiseerd is en waarvoor u zich heeft ingeschreven (grondslag overeenkomst).
 • Je/U wilt informatie over onze diensten en trainingen en software (grondslag gerechtvaardigd belang).
 • Je/U wilt onze nieuwsbrief ontvangen (grondslag gerechtvaardigd belang of grondslag toestemming als je/u geen klant bent van Enyacad).
 • Je/U wilt uitgenodigd worden voor events (grondslag gerechtvaardigd belang).


Indien je/u een overeenkomst met ons heeft of wij in de offerte fase van een overeenkomst zijn (precontractuele fase), dan hebben wij het gerechtvaardigd belang
je/u informatie over onze producten en diensten en bedrijf (nieuwsbrieven) te versturen. Tevens mogen wij je/u uitnodigen voor events, waarbij wij op basis van gerichte informatie die je/u ons hebt/heeft gegeven het passende event voor je/u kiezen. Indien je/u deze informatie niet wilt ontvangen, dan kun je/kunt u zichzelf eenvoudig uitschrijven. Bij elke bericht vind je/ vindt u namelijk de optie om jezelf/uzelf uit te schrijven voor nieuwe berichten. Ook kun je/kunt u hiervoor een bezwaar bij ons indienen (zie recht van bezwaar).

Wanneer wij geen overeenkomst met je/u hebben of ons niet in de precontractuele fase van een overeenkomst bevinden, dan mogen wij je/u alleen op basis van toestemming informatie over onze producten of diensten of bedrijf (nieuwsbrief) toesturen. Indien je/u dit niet wilt, dan kun je/ kunt u te allen tijde je/uw toestemming intrekken (zie toestemming intrekken).

5. NIEUWSBRIEF
Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we je/uw naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mail adres om je/u de nieuwsbrief te sturen. (In onderwerp :doel persoonsgegevens””  al vermeld) We vragen minimaal je/uw voornaam om de gepersonaliseerde e-mails te kunnen sturen. Je/u kunt er altijd voor kiezen om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door je/u via de uitschrijflink in de e-mail uit te schrijven. Je/uw persoonlijke voorkeuren kun je/kunt u altijd aanpassen via deze link in de e-mail: “pas je/uw persoonlijke voorkeuren aan”.

6. COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN.
EnyaCAD en 3Dsoftwareshop van EnyaCAD en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de websites te laten functioneren, bij te houden hoe onze gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en verzamelde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je/u cookies weigert, kun je/ kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.

7. ANALYSE/LOGBESTANDEN
EnyaCAD en 3Dsoftwareshop van EnyaCAD en onze analyseprovider(s), zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s, opgevraagde pagina’s van onze website, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens van onze website.

Wij gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Deze informatie identificeert de individuele gebruikers niet. Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd. Bijvoorbeeld wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud zoals whitepapers wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je/u ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je/uw e-mailadres al is ingevuld.

8. WAAROM VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?
Dit doen wij om je/u te kunnen koppelen aan je/u toegewezen softwarelicenties. Nooit om jouw/uw belang te schaden. Het is belangrijk om bij te houden welke klanten welke producten kopen en gebruiken om je/u zo goed mogelijk advies en ondersteuning te kunnen geven.

Als er veranderingen bij een product optreden, zoals bijvoorbeeld een prijsverhoging of het uitkomen van een nieuwe of toegevoegde versie, dan zien wij het als goed ondernemerschap en in je/uw klantbelang om je/u hiervan tijdig op de hoogte te stellen, mits dat natuurlijk relevant is voor je/u.

Als je/u een beroep op ons doet voor ondersteuning, dan dienen wij te kunnen zien welke producten en versies je/u precies gebruikt, in welke omgeving je/u dat doet .
Tenslotte is onze relatie ontstaan in het kader van een zakelijke overeenkomst en daar horen wederzijdse verplichtingen bij. Je/U vindt deze onder andere terug in onze Algemene Voorwaarden en in de Licentievoorwaarden waarmee je/u akkoord gaat alvorens de software te gaan gebruiken, of indien je/u nog geen 16 jaar oud bent, uw ouder of voogd.

Naast deze gegevens houden wij ook niet-persoonlijke informatie bij zoals gebruikt computerplatform, bedrijfsbranche, afgenomen producten en serienummers of welke training er is gevolgd. Wij achten deze informatie niet van persoonlijke aard maar wel noodzakelijk om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn.

Software is nu eenmaal geen fysiek product en niet te vergelijken met bijvoorbeeld de aankoop van een auto. Een auto kan niet fysiek op twee plaatsen tegelijk zijn en is je/uw eigendom. Een softwarelicentie is een gebruiksrecht dat afgegeven wordt aan een persoon (stand-alone) of instantie (netwerk) en kan wel degelijk op meer plaatsen tegelijk gebruikt worden. Ook tegen je/uw wil, en daarom is het belangrijk dat wij je/uw licentie kunnen koppelen aan je/u als (rechts)persoon en dient je/u dus identificeerbaar te zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld ook belangrijk om te bepalen of je/u recht heeft op bijvoorbeeld een gratis upgrade of docentenlicentie of studentenlicentie.

Sommige producten worden direct door u via onze webshop (www.3dsoftwareshop.nl)  aangeschaft. Voor deze webshop (www.3dsoftwareshop.nl)  gebruiken wij standaard en marktconforme webshopsoftware waarin u zelf een account aanmaakt, wijzigt en weer kunt verwijderen. Deze gegevens staan opgeslagen op onze eigen webserver bij een Nederlandse dataprovider. Deze bedrijven werken conform de richtlijnen van de AVG.

Als u afrekent via iDeal in onze webshop (www.3dsoftwareshop.nl) dan handelt een Nederlandse betalingsspecialist uw betaling af. Ook deze bedrijven bieden afdoende garanties en werken conform de richtlijnen van de Avg.

Je/U mag bezwaar aantekenen tegen het verwerken van je/uw persoonsgegevens door ons, zie hiervoor onderwerp” jouw/ uw rechten als klant”.

9. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Om redenen genoemd in het vorige hoofdstuk, hebben onze leveranciers een gerechtvaardigd belang om contactgegevens van licentiehouders te weten. Een licentie is immers een persoonlijk recht om software te mogen gebruiken, waardoor het nodig is om de persoonsgegevens te delen en zo de licentie te naam te kunnen stellen.

Welke persoonsgegevens
|De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van je/u vastgelegd:

 • Contactgegevens: Naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres.
 • Contractgegevens: klantnummer, serienummers software, betalingsgegevens.
 • Transactiegegevens en interactiegegevens: informatie over aankopen van producten en
 • trainingen en diensten, enquêtes en klanttevredenheidsgegevens.
 • Andere persoonlijke gegevens: geboortedatum (voor trainingscertificaten), geslacht en andere persoonlijke voorkeuren.
 • Gebruik van website en communicatie: informatie over hoe je/u de website gebruikt inclusief informatie die wordt verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken (zie Cookiebeleid).

10. Beschermen van uw persoonsgegevens
Wij maken gebruik van meerdere beveiligingsmaatregelen om je/uw persoonsgegevens te beschermen. Dit zijn onder andere dataversleuteling en authenticatietools om je/uw gegevens optimaal te beschermen en te behouden. Ook onze dienstverleners en zakelijk partners doen er alles aan om je/uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben dan ook een overeenkomst met deze partijen gesloten waarin is vastgelegd hoe men met jouw/uw persoonsgegevens moet omgaan en dat deze adequaat worden beveiligd.

Beveiligingsniveau;
Enyacad beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je/kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles.

 • Toegangscriteria om uw gegevens te kunnen inzien voor specifieke doeleinden door geautoriseerde medewerkers
 • Overdracht van persoonsgegevens in versleutelde vorm
 • Opslag van vertrouwelijke gegevens in versleutelde vorm
 • Beveiliging van onze IT omgeving door middel van een firewall tegen ongeoorloofde toegang
 • Permanente bewaking van onze IT omgeving om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen
 • Actief update beleid om de software met de nieuwste stand van techniek en beschermingsniveau te kunnen gebruiken.
 • Kopie identiteitsbewijs / studentenkaart v. Bij aanvraag van een studentenlicentie zullen wij op onze 3Dsoftwareshop site/ Enyacad vragen om een bewijs van inschrijving /studentenkaart. Dit is om aan te tonen of je/u recht heeft op een studentenlicentie. Wij zullen van jouw/uw bewijs van inschrijving van jouw/uw school vragen en dit als een kopie aan ons te verstrekken. Op de te maken kopie dient uw pasfoto en eventueel BSN nummer afgedekt te worden zodat deze niet zichtbaar is. Na afloop van de controle van het recht op levering van de studentenlicentie van de software  van uw studentenlicentie vernietigen wij deze kopie binnen 3 weken.

11.Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren jouw/uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale bewaartermijn. De financiële bewaartermijn is 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, dan hanteren wij een bewaartermijn tot maximaal 10 jaar na laatste contactdatum.

Indien wij jouw/uw persoonsgegevens hebben ontvangen voor het maken van een offerte of om je/u van andere informatie te voorzien en je/u heeft nimmer iets via ons gekocht of trainingen bij ons gevolgd, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 2 jaar. Als je/u na deze periode ook op de hoogte gehouden wilt worden van onze producten en diensten dan hebben wij jouw/uw toestemming nodig en dienen deze toestemming aantoonbaar te registreren.

12. Jouw/Uw rechten als klant
Wanneer er persoonsgegevens van je/u verwerkt worden heb je/heeft u ook rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:

Recht op informatie:
Op het moment dat wij jouw/uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht je/u te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van je/u verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke rechten je/u heeft.

Recht op inzage:
je/U heeft het recht om jouw/uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van je/ u verwerken, met welk doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De inzage krijg je/krijgt u door mee te kijken in onze systemen of door een overzicht van ons te ontvangen.

Wij hebben wettelijk het recht om hiervoor een kleine administratiebedrag in rekening te brengen. Informeert u hiernaar als u uw verzoek indient.

Verzoek om rectificatie:
Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van je/u hebben, heb je/heeft u het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de correcties ook doorgeven aan derde partijen die jouw/uw gegevens hebben.

Verzoek om gegevens te wissen:
je/U heeft het recht dat wij jouw/uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben, je/u jouw/uw toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken, wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan oorspronkelijk aangegeven of wanneer je/u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht van bezwaar:
Je/U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of wanneer je/u bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen wij de direct marketing onmiddellijk stopzetten. In alle andere gevallen zullen wij eerst een belangenafweging maken.

Recht van beperking:
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten wanneer:
– je/u de juistheid van jouw/uw gegevens ter discussie stelt
– de verwerking onrechtmatig is;
– wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je/u wilt ze voor een rechtsvordering;
– je/u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in behandeling is.

Recht op dataportabiliteit:
Je/U heeft het recht om jouw/uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen als je/u daar om vraagt. Dit betreft uitsluitend de persoonsgegevens die je/u ons heeft verstrekt of die door je/u zijn geregistreerd naar aanleiding van het gebruik van software of gebruikmaking van onze trainingen en diensten.

Indien je/u zelf een account aan hebt gemaakt op onze website www.3dsoftwareshop.nl dan kunt je/u inloggen en deze handelingen uiteraard zelf uitvoeren. Anders ben je, bent u hiervoor na afspraak van harte uitgenodigd in ons kantoor in Rotterdam.

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van je/u komt. Dit kan betekenen dat wij je/u vragen om naar onze vestiging te komen om je/u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen dat jouw/uw gegevens in de handen van een onbevoegde persoon vallen.

Wij hebben wettelijk het recht om hiervoor een kleine administratiebedrag in rekening te brengen. Informeert u hiernaar als je/u uw verzoek indient.

Je/ U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via privacy@enyacad.nl.

Wij zullen je/u een (schriftelijke) bevestiging geven van jouw/uw verzoek. Wij zullen binnen 30 dagen aan jouw/uw verzoek voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij je/u dit binnen de wettelijke termijn van 3 maanden voldoen. Wanneer wij niet aan jouw/uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij je/u dit met een schriftelijke motivatie laten weten.

Toestemming intrekken
Wanneer wij je/uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kun je/ kunt u deze toestemming ten allen tijde intrekken. Je kan/ U kunt dit kenbaar maken via privacy@enyacad.nl.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.

Wanneer je/u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt, tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.

Klacht indienen
Als je/u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van je/uw persoonsgegevens, dan kun je/ kunt u eerst contact met ons opnemen. Je kan/ U kunt dit doen via privacy@enyacad.nl.

Wanneer jouw/uw vraag of klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kun je/kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

13. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je/U zult, indien noodzakelijk, op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.

Datum privacyverklaring: 25 november 2020
Datum laatste wijziging:  25 november 2020
Vorige versie: n.v.t.

Over EnyaCAD

Sinds 1994 hebben wij ons gespecialiseerd in het geven van specifieke en praktijkgerichte  trainingen voor groepen en zelfstandigen.

De doelgroep bestaat onder andere uit architectenbureaus, interieurbureaus, stedenbouwkundige bedrijven, tuinontwerpbureaus, standbouwers, meubelmakers, grafici en animatiespecialisten.

De naam EnyaCAD staat voor ENergetic Youngminded Architects/Artists. Wij hebben veel energie en enthousiasme en willen dat graag uitdragen.

EnyaCAD staat onder leiding van ir. Nicoline van der Henst (directeur).

25 jaar ervaring

Meer dan 25 jaar ervaring in het geven van praktijkgerichte trainingen op maat.

Enyacad vindt de combinatie van praktische kennis van de diverse software pakketten een voorwaarde om een hoog kwaliteitsniveau te verkrijgen. Wij zullen u inspireren en leren om uw horizon te verruimen voor een nog mooier eindresultaat.

EnyaCAD is officieel Dealer van alle in deze site genoemde software. Deze software met de juiste kennis zorgt voor een prachtig en professioneel eindresultaat.

EnyaCAD verzorgt specifieke praktijkgerichte trainingen aan architecten en designers, productontwikkelaars etc. in  Vectorworks, SketchUp Pro en diverse render-software. 

Aanmelden voor nieuwsbrief en lees onze interessante blogs
Contact

Van Cittersstraat 44b
3022 LL Rotterdam

Tel. : 010 - 213 28 41

KvK: 243441083
BTW: NL  8137.07.134.B.01
IBAN: NL10ABNA547082223
BIC: ABNANL2A